Veel belangstelling voor demonstratie tegen TTIP

Er is veel belangstelling voor de demonstratie op 10 oktober tegen TTIP, het handelsverdrag tussen de EU en de Verenigde Staten. Zo`n 9000 mensen zeggen die dag naar het Daniel Jonas Meijerplein te komen. De demonstratie wordt georganiseerd door onder andere Mileudefensie, Greenpeace, FNV, SP en GroenLinks. TTIP staat voor Transatlantic Trade & Investment Partnership. Het is de bedoeling dat het verdrag de handel tussen de grootmachten eenvoudiger maakt doordat handelsbarrières grotendeels wegvallen. Met name bedrijven en overheden zijn voorstander van TTIP. Tegenstanders vrezen echter dat het verdrag ten koste gaat van de soevereiniteit van landen en dat de regels rond voeding sterk verruimd worden doordat de regels in de VS minder streng zijn. Ook hebben ze kritiek op het feit dat de onderhandelingen achter gesloten deuren plaatsvinden. De Amsterdamse gemeenteraad wees in juni als eerste Nederlandse gemeente TTIP af.

Comments are closed.