Veel uitbuiting onder oproepkrachten

Veel mensen die werken met een nulurencontract of min-maxcontract voelen zich uitgebuit. Bij ziekte en vakantie krijgen ze niet uitbetaald, terwijl dat wel wettelijk verplicht is. Dat blijkt uit de tussentijdse conclusies van het Meldpunt Kruimelcontracten van de FNV.

In de eerste weken kreeg het meldpunt bijna 250 meldingen, uit alle sectoren van de economie. Tachtig procent doet hetzelfde werk als een collega met een vast contract, terwijl maar een kwart ook evenveel verdient. Driekwart wil liever een vast contract.

De meeste meldingen gaan over nulurencontracten, waarin niets is afgesproken over de arbeidstijden. Mensen moeten zich beschikbaar houden en kunnen er dus geen baan bij nemen, terwijl ze met hun ene baan niet genoeg verdienen om van rond te komen. De melders zijn zeer onzeker over het aantal uren dat ze in een maand mogen werken en hoeveel ze daarmee verdienen.
In veel gevallen krijgen mensen ook niet de doorbetaling waar ze wettelijk recht op hebben als er geen of minder werk is.

De psychische druk is erg hoog, vooral voor mensen met een gezin met kleine kinderen. Slechts één op de vijf werkt altijd op vaste tijden, voor bijna de helft zijn elke week de tijden anders.

De FNV spreekt in een reactie van ‘uitbuiting’: “We horen dat vaste banen worden omgezet naar flexcontracten. We weten van mensen die alleen mogen werken tijdens het spitsuur, bijvoorbeeld tijdens de maaltijdrondes in de zorg. Dan moet je twee keer per dag voor een paar uur naar je werk. We weten van winkelpersoneel dat op een rustige ochtend weer naar huis wordt gestuurd. Chauffeurs die ’s avonds moeten bellen of ze morgen wel hoeven te komen. Werkgevers en politiek moeten zich afvragen of dit nog acceptabel is.”

Het meldpunt blijft voorlopig geopend.

In 2012 telt het CBS 346.000 oproep- en invalkrachten. Daarnaast zijn er nog 860.000 contracten kleiner dan 12 uur. Van de jongeren tot 25 jaar heeft 55 procent een flexibel contract.

Haije Bouwman sprak met Catalene Passchier, vicevoorzitter van FNV in Beweging

Leave a Reply