Verdeling subsidies in Kunstenplan is ‘niet eenvoudig’

Gisteren is het Kunstenplan 2017-2020 gepresenteerd: het advies van de Amsterdamse Kunstraad over de verdeling van subsidies aan de verschillende culturele instellingen in de stad. Hoewel er meer geld beschikbaar is gemaakt voor de kunsten, zijn er natuurlijk altijd instellingen die een advies krijgen voor meer of minder subsidie dan gevraagd is. Hoe worden deze keuzes precies gemaakt en waar zijn deze op gebaseerd? Guikje Roethof, algemeen secretaris van de Amsterdamse Kunstraad, schuift aan bij Ritme van de Stad om hier alles over te vertellen.

 

 


More Berichten for Show:

Comments are closed.