Vergadering gemeenteraad morgen

De gemeenteraad van Amsterdam vergadert op 19 – 20 december vanaf 13.00 uur. Aan het begin van de vergadering vindt de installatie van mevrouw F. Roosma (GroenLinks) plaats als raadslid. Zij neemt tijdelijk de plaats in van mevrouw T. Combrink die met zwangerschapsverlof gaat.

De raad neemt in deze vergadering ook afscheid van de heer Frank de Wolf (PvdA) die het raadslidmaatschap neerlegt in verband met het aanvaarden van een nieuwe baan. De heer De Wolf kwam in 2002 in de gemeenteraad. Sinds 2010 was hij fractievoorzitter voor de PvdA. In 2009-2012 was hij lid van de enquêtecommissie die onderzoek deed naar de besluitvorming en de uitvoering van de Noord/Zuidlijn. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 voerde hij samen met partijgenoot Carolien Gehrels onderhandelingen die leidden tot de huidige coalitie van PvdA, VVD en GroenLinks. Namens zijn fractie was hij onder meer woordvoerder over ‘Project 1012′. Zijn rol als fractievoorzitter wordt overgenomen door mevrouw Marjolein Moorman.

 

 

 

Leave a Reply