Vergadering gemeenteraad van 28 november

Belangrijke bespreekpunten van de gemeenteraad van 28 november zijn de verzelfstandiging van Haven Amsterdam en de hoofdlijnen van het nieuwe bestuurlijk stelsel. Ook vindt in deze vergadering de benoeming van de heer Pieter Hilhorst tot wethouder plaats. Er zijn nog geen mondelinge vragen aangemeld.

Leave a Reply