Verkeersoverlast Centrum grootste ergernis

Zowel bewoners als forenzen vinden de Amsterdamse binnenstad minder aantrekkelijk door de verkeersdrukte en parkeerproblemen. Dat blijkt uit een onderzoek van O+S. Drieduizend bewoners van het centrum, bezoekers en ondernemers werd gevraagd naar hun beleving van de drukte in het centrum. In de beleving van de respondenten vormen vooral de auto’s en vrachtverkeer het grootste probleem. Maar uit tellingen blijkt dat zowel het aantal fietsen als bromfietsen is verdubbeld, terwijl het aantal auto’s en vrachtwagens juist is afgenomen.

Leave a Reply