Versterking Durgerdammerdijk verpest het dorpsgezicht

Durgerdam in Amsterdam-Noord, normaal horen we er niet veel over, maar nu is er ophef. De dijk bij het dorp moet worden versterkt, maar dit gaat niet zoals de bewoners graag hadden gezien. Het besluit dat de Alliantie Markermeerdijken maakte over de dijkversterking kwam zonder inspraak met bewoners tot stand en zou het dorpsgezicht voor altijd onherstelbaar veranderen. Inmiddels is de VVD bij de zaak betrokken, en zij hebben over de situatie vragen gesteld in de raad. In Ritme van de Stad vertelt Yvonne Breedijk, voorzitter van de Centrale Dorpenraad van Landelijk Amsterdam-Noord, waarom er aandacht is gevraagd voor de Durgerdammerdijk. 


More Berichten for Show:

Comments are closed.