Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor

Pro Rail wil meer treinen met een gevaarlijke lading laten rijden tussen het CS en het Amstel. De treinen gaan dan vrij dicht langs woonwijken. Bewoners vragen zich bezorgd af wat er gebeurt bij een ongeluk met zo’n trein en waarom zij niet door het stadsdeel zijn voorgelicht over wat zij moeten doen als het een keer misgaat. En waarom heeft het stadsdeel geen preventieve maatregelen genomen en die bekend gemaakt.

Vragenvuur! Het programma waarin Amsterdammers vragen stellen aan de politiek.

Leave a Reply