Verwarring om Zuidoost

In Amsterdam is het grondgebied van de gemeente ingedeeld in twee woonplaatsen: Amsterdam en Amsterdam Zuidoost. Daarmee heeft stadsdeel Zuidoost een woonplaatsbenaming die afwijkt van de rest van de stadsdelen en de gemeente Amsterdam. Op zoeksites voor woningen is de woonruimte in Zuidoost daardoor niet te vinden onder Amsterdam. Zo lopen woningzoekers ruime en betaalbare woningen in Amsterdam mis. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost verzoekt daarom het college van B&W het oude woonplaatsbesluit van 30 januari 2007 aan te passen en de afwijkende woonplaatsbenaming Amsterdam Zuidoost te schrappen.

Leave a Reply