Vondelkabouter pleit voor schoon Vondelpark.

Een vriend vervuilt niet. Driehonderdvijftigduizend kilo zwerfafval lieten de bezoekers vorig jaar achter in het Vondelpark. Te vaak nìet in de afvalbak.  Stadsdeel Amsterdam Zuid en de Vereniging ‘Vrienden van het Vondelpark’ besloten het tij te keren.
Wie kan ons Amsterdammers en ons schitterende Vondelpark beter bijstaan in deze mooie strijd dan onze nieuwe vriend, de ‘Vondelkabouter’?

Twitter: @vondelkabouter
Facebook:  facebook.com/hetvondelpark

Ronald Andeweg sprak uitgebreid met Ad Weenk, Coördinator van het programma ‘Gemeente Schoon.’ :


Leave a Reply