Vooral jonge vrouwen ervaren overlast in hun buurt

Vooral jonge vrouwen ervaren overlast in hun buurt omdat ze worden nagefloten of geroepen. Uit de Veiligheidsmonitor Amsterdam Amstelland blijkt dat 20 procent van de vrouwen tussen de vijftien en dertig jaar hier last van heeft.

De top 10 van buurten waar vrouwen last hebben van ongewenste aandacht wordt aangevoerd door de Burgwallen Nieuwe-Zijde in het Centrum. Ook de Burgwallen Oude-Zijde staat hoog in de top 10. Waarschijnlijk vanwege de aanwezigheid van uitgaanspubliek. Buurten uit het stadsdeel Nieuw West staan ook relatief veel in de top 10.

Comments are closed.