Vrije Universiteit maakte zich schuldig aan leeftijdsdiscriminatie

De Vrije Universiteit in Amsterdam maakte zich in 2014 schuldig aan leeftijdsdiscriminatie. Dat oordeelde het College voor de Rechten van de Mens afgelopen woensdag.

Toen de VU in dat jaar ging reorganiseren dreigde vooral medewerkers ouder dan 55 hun baan te verliezen. Als gevolg daarvan stapte 12 medewerkers naar het college.  De voorzitter van de reorganisatiecommissie zou hebben gezegd dat wetenschappelijke onderzoeken aan de VU gedaan zou moeten worden door goedkopere mensen van rond de dertig of veertig in plaats van rond de vijftig. De VU kan volgens het College ook niet overtuigend laten zien dat ze ‘bij de reorganisatie heeft gezocht naar doeltreffende middelen die niet of minder onderscheidmakend zijn naar leeftijd.’

Het oordeel van dit college is juridisch niet bindend. Maar bij een eventuele rechtszaak is de rechter wel verplicht dit oordeel mee te laten wegen in het vonnis.

Comments are closed.