VU hoogleraar pleit voor investering in duurzame arbeidsplaatsen

In zijn nieuwe boek Changing Welfare States analyseert Anton Hemerijck, hoogleraar institutionele beleidsanalyse aan de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, de golf van sociale hervormingen die Europa overspoelde in de afgelopen twintig jaar.
Anton Hemerijck vergelijkt in Changing Welfare States hoe verschillende Europese landen politieke hervormingen doorvoeren in de huidige tijd van snelle sociaal-economische herstructurering. Hij heeft geanalyseerd hoe verschillende Europese landen hun verzorgingsstaat hebben vormgegeven. Volgens Hemerijck is duurzame arbeidsparticipatie het sleutelwoord. Met investeren in onderwijs vanaf tweejarige leeftijd, zoals in Zweden, en lang doorleren vang je twee vliegen in een klap, vrouwen kunnen meer aan het werk en kinderen worden op jonge leeftijd gestimuleerd waardoor ze het beter doen op de arbeidsmarkt.

Haije Bouwman sprak met Hemerijck.

Leave a Reply