VVD: “Geen subsidie naar sjoemelende organisaties”

Aanstaande woensdag zal de VVD de gang van zaken bij de bewonersinitiatieven in Holendrecht aan de orde stellen in de gemeenteraad. Onze lijn is duidelijk: Geen subsidie naar sjoemelende organisaties en alle onterecht uitgekeerde subsidies worden terugbetaald.

Om bewoners van Holendrecht meer te betrekken bij hun buurt werd 130.000 euro aan Rijksgelden beschikbaar gesteld voor een zogenaamd voucherproject. De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling legde de coördinatie van dit voucherproject in handen van de Huurdersvereniging Amsterdam die op haar beurt een regiegroep samenstelde. Twee leden van die groep schreven in 2011 – naar aanleiding van door hen geconstateerde onregelmatigheden – een zwartboek dat werd ingediend bij het bestuur van de Huurdersvereniging Amsterdam. De VVD Amsterdam wil graag een stand van zaken omtrent de medewerking van de Huurdersvereniging Amsterdam in het onderzoek naar mogelijk gesjoemel met bewonersinitiatieven in Holendrecht. 

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?