Waar gaat dat geld heen?

Vanaf vandaag zijn alle inkomsten en uitgaven van de gemeente Amsterdam online te bekijken. Op openspending.nl kan de burger inzicht krijgen in de financiële huishouding van Amsterdam.


Op de site wordt getoond hoeveel de verschillende stadsdelen besteden aan zaken als openbare orde en veiligheid, onderwijs, verkeer en milieu. Ook kunnen de inkomsten en uitgaven worden verrekend met het aantal inwoners, om te zien hoeveel geld er in de verschillende stadsdelen per inwoner wordt besteed.


De gegevens worden elk kwartaal vernieuwd en zo up-to-date gehouden. Al een jaar zijn de financiële gegevens van stadsdeel Centrum online in te zien.

Comments are closed.