Wat houden de beëdiging en inhuldiging in

Volgens de grondwet dient de inhuldiging plaats te vinden in Amsterdam tijdens een openbare Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal (de Eerste en de Tweede Kamer). Bij de inhuldiging zweert of belooft de Koning tijdens de inhuldigingsceremonie trouw aan het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet.

Het woord kroning is niet van toepassing, omdat dat een religieuze ceremonie betreft. In Nederland, waar kerk en staat gescheiden zijn, vindt een beëdiging en inhuldiging plaats en dit is een zuiver staatsrechtelijke aangelegenheid. Hoewel sinds 1814 hiervoor de Nieuwe Kerk gebruikt werd, heeft de huldiging geen godsdienstig karakter. Of de ceremonie ook nu weer in de Nieuwe Kerk zal plaatshebben, is nog niet bekend gemaakt.

De Koningskroon wordt niet op het hoofd geplaatst, maar wordt naast het Rijkszwaard, de Rijksappel en een exemplaar van de Grondwet op een zogenaamde credenstafel gelegd. Dit is een tafel, speciaal voor ceremoniën in gebruik.

Leave a Reply