Wekelijks muzieklessen op Amsterdamse basisscholen

Kinderen op Amsterdamse basisscholen krijgen binnenkort minimaal een uur per week muziekles.
De gemeente en ruim 200 scholen gaan hier vandaag afspraken over maken.
Ook wil de gemeente dat alle basisschoolleerlingen wekelijks twee tot drie uur cultuurles krijgen. Naast muziekles kan dat bijvoorbeeld ook beeldende vorming, theaterles of dansles zijn.
De gemeente hoeft hiervoor geen extra geld uit te trekken. De bestaande geldstromen die al naar cultuuronderwijs gaan worden anders verdeeld.

Amsterdam is een van de eerste steden die op deze schaal afspraken maakt met scholen over kunst- en cultuurlessen.
Kunst- en cultuurwethouder Carolien Gehrels vindt muzieklessen belangrijk. “Het inspireert en leert kinderen bijvoorbeeld onmisbare vaardigheden als luisteren en concentreren. Nu hebben nog veel kinderen niet of nauwelijks muziekles en laat de kwaliteit vaak te wensen over. Door het een vaste plek te geven op de basisschool krijgen vanaf volgend schooljaar alle Amsterdamse kinderen muziekles.”

Leave a Reply