Werkloze piloten verenigen via uitzendbureau op Schiphol

Jonge piloten zonder werk hebben het initiatief genomen het uitzendbureau en trainingscentrum AVI-8 op te richten. Volgens de Telegraaf zijn er momenteel meer dan 1300 Nederlandse vliegers werkloos. Eén van de acht oprichters, Finn Brouwers, zegt dat het uitzendbureau er komt om ,,afgestudeerden te helpen om een baan te vinden en hun vaardigheden in de cockpit op peil te houden”.

De initiatiefnemers willen afgestudeerde piloten helpen, omdat die ,,thuis zitten of onder hun niveau werken” en een studieschuld hebben van maar liefst anderhalve ton euro. Finn Brouwers verwacht dat er in aanloop naar volgend jaar vijftig tot honderd aanschrijvingen zullen zijn. ,,Dat kost niks. De enige voorwaarde is dat ze al een praktijktraining op de Boeing 737 hebben gedaan. Dat toestel staat meestal aan het begin van een vliegersloopbaan.” Het uitzendbureau functioneert zonder winstoogmerk.

Leave a Reply