Werklozen Nieuw West op weg naar baan op Schiphol

Het project Airport Express gaat een verbinding aan tussen werklozen uit Nieuw West en bedrijven op Schiphol. Met begeleiding en coaching worden 100 talentvolle mensen aan een baan geholpen op Schiphol. Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud licht het project toe.

Comments are closed.