Wethouder Asscher en premier Rutte staan lijnrecht tegenover elkaar

Kinderen die illegaal in Nederland verblijven hebben recht op onderwijs en zij moeten dus stage kunnen lopen. Wethouder Lodewijk Asscher steunde het ingediende voorstel van Groenlinks hierover. Premier Rutte vindt dat Amsterdam zich aan de wet moet houden; een stage wordt gezien als werk en daarom mogen illegalen dus niet deelnemen aan zo’n traject.

De hoofdstad kan rekenen op fikse boetes als zij zich niet aan deze regel houdt. Er is een speciaal fonds, het Stoutfonds, dat bereid is deze boetes te betalen. Het Stoutfonds is een initiatief van maatschappelijk investeerder Start Foundation die investeert in projecten en bedrijven om kansen te bieden aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Leave a Reply