Wethouder gaat voor beter burgerschap

Wethouder Van Es stelt dat je altijd weer moeite moet doen voor betrokkenheid, weerbaarheid en tolerantie. Iedereen in Amsterdam moet meedoen en niemand mag zich buitengesloten voelen. Er is nu een zogenaamde interactieve publiekswebsite amsterdam punt nl slash hoffelijkheid. Dit is de plek voor beter burgerschap.
Het is een follow-up op de eerder gestuurde brief.
Waar de burger wil, wil de gemeente stimuleren en faciliteren.

Leave a Reply