Wie krijgt een lintje in Amsterdam?

Alle trotse of zeer tevreden inwoners kunnen een collega, vriend, kennis of wie dan ook opgeven voor het in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding.

Een lintje kan een burger verdienen na het verrichten van een uitzonderlijke prestatie in de meest brede zin. Het betreft twee soorten onderscheidingen:

a. een lintje behorende bij de Orde van de Nederlandse Leeuw als er sprake is van ‘bijzondere, persoonsgebonden verdiensten van zeer uitzonderlijke aard’ en

b. een lintje behorende bij de Orde van Oranje-Nassau als het gaat om ‘buitengewone prestaties, bijvoorbeeld op het gebied van kunst, cultuur, onderwijs, wetenschap en sport’ .

 

Tot uiterlijk 14 september kan hiervoor een aanvraag worden ingediend bij burgemeester Van der Laan.

Leave a Reply