Wind op land-beleid wind tegen?

Op maandag 9 juli ging Provinciale Staten Noord-Holland akkoord met bevriezen van alle nieuwe aanvragen voor aanleg van windmolens. In het coalitieakkoord van mei 2011 was opgenomen dat er geen wind op land meer bij mocht komen in Noord-Holland. In de vorige Staten was een windkansenkaart opgenomen als basis voor de ontwikkeling van wind op land. Lokale initiatieven zouden in samenspraak en samenwerking met bewoners gebeuren en goed worden ingepast in landschap en natuur. Dit om draagvlak voor wind op land te realiseren.De huidige coalitie van VVD, PvdA, CDA en D66 laat dit beleid echter als een baksteen vallen en zegt ‘nee’ tegen uitbreiding van wind op land. Zo stelt Groen Links. Tegelijkertijd ligt er wel een doelstelling voor Noord-Holland van om in 2014 430 MW wind op land te realiseren Voor 2020 staat in de landelijke concept structuurvisie ‘wind op land’ een doelstelling van 6000 MW voor heel Nederland. Wat voor Noord-Holland neerkomt op 600-750 MW. In plaats van actief met goede oplossingen te komen roept de provincie verkrampt ‘nee’ en geeft de regie uit handen, vinden de GroenLinksers.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?