Winterse Levenskunst in Mozeshuis

Wat is de kunst van het leven? Dat is een vraag die veel mensen bezighoudt. Vrijdagochtend 11 januari om 10 uur is de opening van de Winteracademie in het Mozeshuis. Daar kunt u onder andere samen met Joep Dohmen ‘Op zoek naar het goede leven’. Dohmen is hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte ethiek. Aansluitend is er een lezing over ‘eigentijds idealisme’ door Gabriël van den Brink, cultuursocioloog en hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde.

Door de eeuwen heen heeft ‘Levenskunst’ in bepaalde periodes sterk in de belangstelling gestaan, bijvoorbeeld na de Middeleeuwen en tijdens de Verlichting, toen de bestaande orde veranderde en zekerheden wegvielen. In onze tijd, waar economische en politieke vanzelfsprekendheden ter discussie staan, is er opnieuw belangstelling voor dit thema. Wat maakt ons leven zinvol en tot een kunstwerk? Zijn wij zelf de kunstenaars van ons eigen leven of spelen anderen en de samenleving hierbij nog een rol? In de Winteracademie 2013 zoomt het Mozeshuis in op de zoektocht naar dat wat het leven echt zinvol kan maken. Denkers, doeners, dromers en vertellers nemen u mee op een reis waarin uw eigen ervaringen en ideeën van groot belang zijn.

De Winteracademie brengt een programma op 4 vrijdagen: 11, 18, 25 januari en 1 februari (10u – 16u).

PROGRAMMA VRIJDAG 11 JANUARI

Ochtend: Openingsprogramma
10.00 Welkom | Cor Bon (directeur Mozeshuis)
10.15 – 11. 15 Op zoek naar het goede leven | Joep Dohmen
11.15 Pauze
11.45 – 12.45 Eigentijds idealisme | Gabriël van den Brink
12.45 – 12.55 Toelichting op expositie Levenskunst

Middag: Levenskunst en idealisme
13.30 – 14.30 Ekosofia: Duurzaam wonen in Amsterdam | Patrick van Uffelen
15.00 – 16.00 Vrijwilligerswerk geeft het leven zin | Nina ter Beek

Leave a Reply