Woningbouwcorporaties houden hand op de knip

Bewoners van minstens 20.000 huurwoningen krijgen de komende jaren te kampen met achterstallig onderhoud.

De woningbouwcorporaties zien af van plaatsen van dubbel glas en isolerende maatregelen of schuiven de voorgenomen aanpassingen vooruit.

Wel zal er een huurverhoging van maximaal 4,5% van de WOZ-waarde worden doorgevoerd om een door het Rijk opgelegde verhuurdersheffing van 2 miljoen euro te kunnen betalen.

E.e.a. blijkt uit een door de NOS gehouden onderzoek bij ruim 150 corporatie uit geheel Nederland.

Leave a Reply