Woningcorporaties: “eerder ingrijpen bij burenoverlast”

Woningcorporaties willen dat er eerder ingegrepen kan worden bij burenoverlast. Ze pleiten voor het eerder inzetten van de zogenaamde treiteraanpak. Die houdt in dat gemeente, zorginstellingen en corporaties nauw samenwerken bij het aanpakken van de overlast. Hoe eerder er ingegrepen kan worden, hoe kleiner de kans dat het escaleert, zegt een woordvoerster van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties in Metro.

Comments are closed.