Woningcorporaties: steeds minder geld voor stadsvernieuwing

Woningcorporaties hebben steeds minder geld voor grote stadsontwikkelingsprojecten, terwijl dat toch hun kerntaak zou moeten zijn. Dit zei Ymere naar aanleiding van de opening van het Waterlandplein in Noord vanavond. Ymere geeft aan dat dergelijke, klassieke, projecten nu niet meer uit kunnen. Er zal in de toekomst met meerdere partners moeten worden samengewerkt. Voordeel daarvan is dan wel dat de besluitvorming ook meer kan worden gespreid.
Ook bij andere corporaties gaat het moeizaam:
Stadgenoot liet al weten geen geld meer te hebben voor onder andere het opschonen van de Wallen, het opknappen van het oude Paroolgebouw en het ABN Amrocomplex aan de Vijzelgracht. Rochdale stopte met een project van 24 bejaardenwoningen voor homo’s en de Alliantie laat het opknappen van woningen sinds dit jaar over aan commerciële bedrijven.

(bron: Het Parool)

Leave a Reply