Woningen in Oost voor jongeren

Vandaag tekenden woningcorporatie de Alliantie en welzijnsorganisatie Combiwel een overeenkomst voor ‘Kamers met Kansen +’ in de Indische Buurt. Een initiatief dat jongeren de mogelijkheid biedt zich te ontwikkelen tot zelfstandige burgers met goede kansen op de arbeids- en woningmarkt. In de Indische Buurt zoeken Combiwel en de Alliantie samen met stadsdeel Oost de samenwerking met actieve buurtbewoners die hen een steuntje kunnen bieden. De 18 jongeren gaan in een van de gerenoveerde woningen van de Alliantie in de Indische Buurt wonen.

Leave a Reply