“Wrakkenman” en 38.000 extra fietsparkeerplaatsten

Goed nieuws voor fietsers: er komen 38.000 extra fietsparkeerplekken bij. Ook komt er een ‘wrakkenman’ om oude fietsen op te ruimen. Deze ‘wrakkenman’ haalt ook oude fietsen op bij Amsterdammers thuis. De gemeente heeft bijna 120 miljoen euro voor dit plan uitgetrokken. Dit is nodig omdat het aantal fietsen in de stad in de afgelopen jaren met 40% is toegenomen. In de stad zijn er ongeveer 880.000 fietsen. Tot 2040 is in totaal circa € 200 miljoen nodig, waarvan € 170 miljoen voor fietsparkeren. € 200 miljoen is veel geld, zeker in deze tijd. Maar de maatregelen zijn noodzakelijk en economisch verantwoord. Het toegenomen fietsgebruik bespaart de stad jaarlijks € 20 miljoen in het OV en € 20 miljoen aan auto-infrastructuur. Vergeleken met de andere vervoersvormen levert investeren in de fiets het meeste effect per euro op.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?