WSW’ers vinden nog geen rust

In de nieuwe wet om mensen aan de slag te krijgen moet ook bekeken worden of mensen die nu op een sociale werkplaats werken aan een reguliere baan kunnen worden geholpen.
Dat stelt D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya voor tegenover NU.nl. Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om op individuele basis te gaan herkeuren.

In het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen van staatssecretaris Paul de Krom wordt voorgesteld de huidige WSW’ers te ontzien.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?