www.amsterdam.nl/taaltips : aap, noot, mies on line

Het is belangrijk om kinderen al vroeg te helpen (begrijpend) te lezen en een grote woordenschat te ontwikkelen. Taaltips Koffiemomenten en de webpagina www.amsterdam.nl/taaltips zijn onderdeel van de gemeentelijke aanpak van taalachterstanden met het "Klaar voor de start" project en de campagne "Taal begint thuis". De website biedt taaltips en taalspelletjes waarmee ouders met hun kind aan de slag kunnen. De tips zijn ingedeeld naar leeftijd, soort en thema. 

 

Als ouders willen weten wat zij nog meer kunnen doen om hun kind beter de taal te laten spreken en lezen en schrijven, dan kunnen ze zelf een Taaltips Koffiemoment organiseren, thuis of op school. 

 

Tijdens een Taaltips Koffiemoment gaan ouders samen met andere ouders in gesprek over taalontwikkeling bij kinderen. 

 

Tot slot is het mogelijk gratis begeleiding te krijgen van een medewerker van het Taaltips Team. Een Taaltips-tas wordt met materialen om thuis mee aan de slag te gaan ter beschikking gesteld aan alle aanwezigen. En een boekenbon van 15 EUR voor de organiserende ouder.  

Comments are closed.