Ymere wijst 538 mensen de deur

Woningcorporatie Ymere heeft het afgelopen jaar 538 mensen het huis uitgezet wegens woonfraude.Ymere is met 77.000 woningen de op één na de grootste woningcorporatie van het land. Zij heeft sinds 2005 een speciaal team in dienst dat onder meer illegale onderhuur bestrijdt. In 2012 ontdekte Ymere twintig gevallen van woonfraude, waarbij via websites als Marktplaats woningen te huur werden aangeboden. Ook werden 39 hennepplantages ontmanteld. In dit soort gevallen wordt het huurcontract altijd per direct beëindigd.Ymere is blij dat woningen zo weer beschikbaar komen voor mensen die daar volgens de spelregels recht op hebben.
Ymere zelf is begin december ook onder verscherpt toezicht geplaatst. Dit vanwege de zorg over mogelijke tegenvallers in de toekomst.

Leave a Reply