Zelfstandig solliciteren helpt uitkeringsgerechtigden vooruit

Uitkeringsgerechtigden die zelfstandig op zoek gaan naar werk vinden eerder een baan dan wanneer ze daarbij worden geholpen. Dat toont een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam bij de gemeentelijke Dienst Werk en Inkomen (DWI) aan, meldt het Parool. Belangrijk hierbij is dat de werkzoekende zelf bepaalt hoe hij op zoek gaat en dat hij alleen hulp krijgt als hij daarom vraagt. Door zelfstandig te handelen kiezen de uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk de banen uit die bij hen passen: dat vergroot de kans op een succesvolle sollicitatie en uiteindelijk het krijgen van werk. Er mag bij het solliciteren wel hulp worden geboden, volgens onderzoeker Jessie Koen, maar dat moet in dat geval op maat gebeuren, anders demotiveert het de sollicitant juist.   

Comments are closed.