Zoektocht naar alternatief voor Fast Flying Ferry

De fracties in de Provinciale Staten van Noord-Holland willen een onderzoek naar de haalbaarheid van een alternatief voor de Fast Flying Ferry, de snelle hoovercraft veerdienst tussen Velzen/IJmuiden en het centrum van Amsterdam die vorig jaar is opgeheven.

De motie van GroenLinks om de veerdienst voor 2014 en 2015 in de vaart te houden, werd niet aangenomen. D66 diende vervolgens, met steun van de coalitiepartijen, een motie in om een betaalbaar alternatief te vinden en zij kreeg hiervoor alle steun. Er is 150.000 euro beschikbaar gesteld voor het geplande onderzoek.

Het bedrag van 1,2 miljoen euro, dat bestemd was voor de ferry, is tot 2016 beschikbaar.

Leave a Reply