Zorg De Drie Hoven opnieuw ver onder de maat

De zorg in woon-zorgcentrum De Drie Hoven in Nieuw-West is opnieuw ver onder de maat. In 2011 werd het zorgcentrum al eens onder verscherpt toezicht van de Inspectie van Gezondheidszorg gesteld. In september is deze maatregel opgeheven.
Nu stelt de inspectie in een rapport dat het nog steeds droevig gesteld is met de zorg. De bewoners worden al om zes uur in bed gelegd en mogen vaak maar één keer
per week douchen. Verder staan medicijnkarren onbeheerd in de gang en stellen nieuwe personeelsleden zich niet voor aan de bewoners.

Volgens Rob van Dam, voorzitter van de raad van bestuur van De Drie Hoven, is het moeilijk om goed gekwalificeerd personeel te vinden in Amsterdam. Inmiddels is de Inspectie akkoord gegaan met een nieuw verbeterplan.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?