Zwerfjongeren gered

In januari kwam GroenLinks tot de ontdekking dat maar liefst 5.5 ton, bedoeld voor zwerfjongeren, op de plank was blijven liggen. Inzet van GroenLinks om dit geld alsnog bij die doelgroep terecht te laten komen, werd beloond: het college van Gedeputeerde Staten kwam deze week met het voorstel in ieder geval 392.000 euro van de 5,5 ton alsnog voor zwerfjongeren te bestemmen. Statenlid Lene Grooten: “De GroenLinks fractie is zeer verheugd dat de gedeputeerde na herhaaldelijk aandringen nu met dit voorstel komt. Wij hopen van harte dat de rest van de Staten het voorstel zal steunen en het geld alsnog op de juiste plaats terechtkomt.”

Leave a Reply