Post Tagged with: "laagopgeleiden"

Schaf maar weer af dat leenstelsel

19 april 2016 at 18:30 Comments are Disabled

Het aandeel studenten met laagopgeleide ouders dat is begonnen met een studie in het hoger onderwijs is gedaald. De doorstroom vanuit het mbo is het sterkst afgenomen: de instroom van mbo-studenten naar het hbo daalde van 48% naar 41%. Van deze studenten heeft een op de drie aangegeven vanwege financiëleRead More

Meerderheid volwassenen ziet werken als plicht

29 juni 2015 at 09:59 Comments are Disabled

Zeven op de tien volwassenen beschouwen werken als een maatschappelijke plicht. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekend. Mannen hechten meer belang aan een baan en een eigen inkomen dan de vrouwen. Ook kan uit de cijfers van het CBS geconstateerd worden dat laagopgeleiden een sterkere arbeidsethos hebben dan hoogopgeleiden.Read More

Kloof tussen arm en rijk steeds groter

29 mei 2013 at 13:58 0 comments

Het welzijnsniveau in Amsterdam is sinds 2000 gestegen, maar alleen hoogopgeleiden hebben daarvan geprofiteerd, dat schrijft het Parool vandaag . De tweedeling tussen arm en rijk neemt toe. Ook wonen hoogopgeleiden steeds vaker binnen de ring en laagopgeleiden erbuiten. Dat zegt Jeroen Slot van bureau Onderzoek en Statistiek (O+S). ‘HetRead More