Directeur Rekenkamer: forse kritiek op Gemeentelijke diensten

Tijdens zijn verhoor in de raadsenquête Financiën heeft de directeur van de rekenkamer, Jan de Ridder, fors uitgehaald naar de gemeentelijke diensten. Volgens de Ridder ging er buitensporig veel aandacht naar grootse projecten terwijl tegelijkertijd het bijhouden van een deugdelijke gemeentelijke administratie ernstig werd verwaarloosd. Stadsdelen die geen idee hebben welk vastgoed ze bezitten, een […]

Tweede dag Raadsenquête Financiën vanmiddag van start

In de raadsenquête over de stadsfinanciën wordt vanmiddag de directeur van de rekenkamer, Jan de Ridder, verhoord. Rode draad in het onderzoek lijken zowel de gebrekkige administratie als het gebrek aan controle. Terwijl de rekenkamer steeds hamerde op meer helderheid en controle over de geldstromen binnen de gemeente, werkten de diensten en stadsdelen vaak langs […]

Asscher niet bang voor raadsenquête

Hij is nog niet uitgenodigd, maar Lodewijk Asscher is niet bang voor de raadsenquête over de financiële huishouding bij de gemeente. Dat zegt hij vanavond tegen AT5.   De enquête onderzoekt de problemen met het geldbeheer bij de gemeente, zoals het overmaken van 188 miljoen in plaats van 1,88 miljoen euro naar mensen die een […]

Raadsenquete financiële diensten gaat terug tot 2002

Het onderzoek naar de financiële diensten van de gemeente gaat terug tot 2002 toen het college van PvdA,VVD en CDA aantrad. Eind vorig jaar werd bekend dat er een raadsenquete zal komen naar het beleid van de diensten. Deze blijken hun zaken niet op orde te hebben. Zo werd in 2013 bijvoorbeeld 188 miljoen euro […]