Bewoners Vogelaarwijken gezonder

  Bewoners van Vogelaarwijken zijn gezonder dan mensen in andere achterstandsbuurten. Dat blijkt uit onderzoek van het AMC. Hoogleraar sociale geneeskunde Karien Stronks onderzocht de gezondheidssituatie in de 40 wijken die sinds 2008 extra geld kregen van toenmalig minister Vogelaar. De gezondheid van mensen in achterstandswijken ging sinds het uitbreken van de crisis massaal achteruit. […]

Geruzie coalitiepartijen over besteding financien probleemwijken

De Amsterdamse coalitiepartijen PvdA en VVD ruziën over het nut van de besteding van de gelden, die gebruikt worden voor de probleemwijken in de stad, de zogenaamde Vogelaar- of krachtwijken. Dit meldt het Parool vandaag. Het gekibbel hierover is ontstaan naar aanleiding van een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waaruit blijkt dat de […]

Extra aanpak Vogelaarwijken geen succes

Er is geen verbetering van de leefbaarheid en de veiligheid in de zogenoemde Vogelaarwijken geconstateerd, ondanks de investeringen van in totaal 1 miljard euro. Dit blijkt uit een vandaag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het gaat sinds 2008 beter met de meeste probleemwijken, Vogelaarwijk of niet. Deze laatste kregen de afgelopen jaren […]