Burgemeester Van der Laan roept Amsterdammers op om te stemmen

Op woensdag 19 maart a.s. is het zover. Dan kan iedere stemgerechtigde een stem uitbrengen, met een rood potlood.  Er kan dan gestemd worden op een partijlid die in de gemeenteraad zal komen voor de duur van 4 jaar. De burgemeester Eberhard van der Laan benadrukt dat de gemeenteraad besluiten neemt die iedereen raakt : veiligheid in de buurt, scholen, hoe het geld van het Rijk verdeeld moet worden.

De burgemeester komt niet voor op de verkiezingslijst omdat hij  destijds benoemd is door toenmalige Koningin Beatrix conform het reglement van de staatsinrichting in Nederland, wat redelijk uniek is in Europa : elders in Europa worden burgemeesters rechtstreeks gekozen door het volk. 

Met de verkiezingen wordt ook bepaald welke bestuurscommissies worden samengesteld. De situatie van nu is dat Amsterdam nog stadsdelen heeft met eigen stadsdeelraden die ook eigen beleid maken. Vanaf 19 maart, dag van de verkiezingen, zal de gemeenteraad beslissen hoe het beleid gevoerd zal worden. De bestuurscommissies zullen dan de plaats innemen van de stadsdeelraden en krijgen de taak het besluit te nemen hoe de beleidsmaatregelen uitgevoerd zullen worden.

"Zij zijn de ogen en oren van de buurt" aldus de burgemeester, en hij sluit zijn oproep in de verkiezingskrant 2014 van de gemeente Amsterdam af met "Amsterdam is uw stem waard !" 

N.B. Voor de gemeenteraad kunt u stemmen in alle Amsterdamse stembureaus, voor de bestuurscommissies alleen in een stembureau in uw eigen stadsdeel aldus de Verkiezingskrant 2014. Vergeet niet de stemkaart en uw identiteitskaart mee te nemen. 

Comments are closed.