Plekje op Amsterdamse scholen schaarser

Het Parool schrijft dat het aantal leerlingen dat moet loten voor een plek op een Amsterdamse middelbare school haast verdubbeld is. Vorig jaar waren dat er nog 400, dit jaar gaat het al om 745 leerlingen.

De laatste drie jaar nam het aantal leerlingen dat moest loten juist af. Dit jaar hebben meer leerlingen dan verwacht zich aangemeld waardoor de scholen voor een onaangename verrassing kwamen te staan. Zij konden niet alle leerlingen een plek geven. Dit geldt voor vmbo scholen, maar ook voor havo/vwo scholen. Het laatste is een opvallende constatering, omdat het aanbod aan havo/vwo scholen juist bewust was uitgebreid om het extra aantal leerlingen te kunnen opnemen. Niet genoeg, zo blijkt nu.

Zo bleek bijvoorbeeld het relatief nieuwe Hyperion in Noord zo populair, dat er 52 leerlingen teleurgesteld moesten worden. Alleen het Vossius vormt een uitzondering op de regel, daar is nog plaats. Tot 2 april wordt er geloot.

Volgens de verenigde schoolbesturen van het voortgezet onderwijs (OSVO) in Amsterdam heeft de gemeente het aantal nieuwe scholieren veel te laag ingeschat, waardoor de scholen nu te weinig plek hebben. OSVO ziet hier een probleem voor de toekomst. Het ministerie van Onderwijs voorspelt voor 2020 meer leerlingen voor de Amsterdamse scholen dan het aantal leerlingen waar de gemeente Amsterdam rekening mee houdt. Het neerzetten van een nieuwe school kost namelijk gemiddeld 7 jaar, zo waarschuwt de OSVO in Het Parool.

 

Comments are closed.