SP wil meer aandacht voor klachten uit probleemwijken

De SP wil dat probleemwijken voorrang krijgen bij de afhandeling van klachten door bewoners. Volgens Laurens Ivens wordt er in veel buurten niet of nauwelijks meer melding gedaan omdat bewoners het idee hebben dat er toch niets mee gebeurt. Ivens denkt dat als er wel direct op signalen uit de buurt wordt gereageerd de bewoners zich weer serieus genomen voelen en het vertrouwen in de overheid kan worden hersteld.
De SP wil een proef starten met de zogeheten ‘buurtveiligheidsaanpak’ in de Lodewijk van Deijsselbuurt in Oud West, een wijk met veel problemen en waar bewoners zich in de steek gelaten voelen door de overheid.

Comments are closed.